X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Tüm Hosting Paketlerinde %50'ye Varan İndirim

Sepet  (0)
Giriş Yap Hesap Oluştur

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Aşağıda web site kullanımına ilişkin sözleşme yer almaktadır. KULLANICI ve Eral Bilişim Bilişim ve İnternet Hizmetleri bu sözleşme gerekliliklerine uymak zorundadır.

1. TARAFLAR
Merkez Mahallesi Özal Caddesi 38.Sokak A1 Blok No:16 Dükkan 4 Beylikdüzü / İstanbul adresinde mukim Eral Bilişim Bilişim ve İnternet Hizmetleri (iş bu protokolde kısaca "Eral Bilişim" olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta web sitesinin kullanım hakkını satın alacak olan şahıs veya şirket (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) arasında yapılmış bir sözleşmedir.


2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
a) Eral Bilişim ile KULLANICI arasında yapılmış sözleşmedir.
b) Sipariş formunda belirtilen e-posta adresiniz, tebligat adresi olarak kabul edilir.
c) Bu sözleşme 8 ana madde olarak düzenlenmiştir.

Bu sözleşme, Web Sitesi'nin satın alınması ve kullanılması sırasında Eral Bilişim  ile KULLANICI arasındaki ilişkiyi düzenler.

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Bu sözleşme, KULLANICININ Eral Bilişim sitesi üzerinden sipariş (Satın Alma) formunu doldurup onaylaması ile başlar ve KULLANICININ seçtiği domain adı altında Web Sitesi'nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve 1 yıl boyunca devam eder. 1 yıl sonunda kullanıcı Web Sitesi'ni site yönetim panelinden veya Eral Bilişim adresinden Kredi Kartı ile yenilemişse veya Eral Bilişim hesabına Web Sitesi tutarını yatırılarak Eral Bilişim mail veya ödeme bildirim formu ile bilgi verilmişse sözleşme yenilenmiş sayılır.

4. ÜCRET VE ÖDEMELER
Sözleşmeye konu olan ilgili web sitesinin satış fiyatı ücreti sipariş formunun bulunduğu ilgili sayfamızda belirtilmiştir. Sipariş esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve KULLANICININ bu ücreti kredi kartı veya banka havalesi ile ödemesi sonucu taahhüt edilen süre içerisinde web sitesi aktif edilir ve bunun sonrasında KULLANICIDAN sözleşmenin kapsadığı yıl için (satın aldığı hizmet özellikleri geçerli olacak şekilde) ilave bir ücret talep edilmez. Eğer yazılım Eral Bilişim sunucularında barındırılıyor ise, Ücret yıllık ödenmesi gereken domain, hosting, web sitesi, site içerik yönetim panelinin Eral Bilişim sunucuları üzerinde 1 (bir) yıllık kullanım hakkını kapsayan ücrettir. Bir sonraki yıllık ücretini son ödeme tarihinden itibaren 1 ay içinde yapmayan KULLANICININ tüm verileri silinecektir.

5. HİZMET
a) Eral Bilişim tarafından kullanıcıya sunulan hosting alanına belirtilen 1(adet) domain dns tanımlaması yapılır. Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başkasına satılamaz, kiralanamaz. Bir başkasının kullanımına sunulamaz.

b) KULLANICI Web Sitesi hizmeti alırken, Eral Bilişim sunucularındaki hosting sistemini, mail sistemini, programları aynen kabul etmiş sayılır. 

c) Web sitesine veri girişi (bilgi, fotoğraf, ürün vb.) girişi KULLANICI tarafından yapılır.

ç) Eral Bilişim , kullanıcılara hafta içi mesai saatleri içinde telefonla ve haftanın yedi günü e-posta ile teknik destek (soruların cevaplanması şeklinde) verir.

d) Uluslararası domain tescillerinde, http://www.onlinenic.com ve http://www.realtimeregister.com adresindeki şartlar ve kurallar geçerlidir. Müşteri tescil hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır.

6. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI
a) KULLANICI, Web Sitesi'ni sözleşme süresi boyunca kullanma hakkına sahip olur. Dolayısıyla Web Sitesi'ı üçüncü şahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz. 

b) KULLANICI, Web Sitesi'nde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlayamaz. KULLANICI, Web Sitesi içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. KULLANICI, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda Eral Bilişim hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

c) Eral Bilişim , KULLANICININ hizmetine sunduğu Web Sitesi'nin sözleşme süresi boyunca teknik aksaklıklar ve zaruretler dışında devamlılığını ve çalışabilirliğini taahhüt eder.

d) KULLANICI, Web Sitesi'ne yönelik talep ettiği taktirde Eral Bilişim talebi değerlendirerek yerine getirip getirmeyeceğine kendisi karar verir. 

e) Web Sitesi sadece Eral Bilişim ’in belirlediği sunucularda yayınlanır. KULLANICI istediği başka bir sunucuda Web Sitesi'nin yayınlanmasını talep ederse her türlü sorumluluk KULLANCI'ya aittir. Eral Bilişim , KULLANICI’YA Yönetim Paneli şifreleri dışında ayrıca bir ftp şifresi ve ftp alanı tahsis etmez.

f) Eral Bilişim , sözleşme süresince KULLANICI sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder.

g) KULLANICI, Eral Bilişim web paketlerini kullanarak yaptığı yayınların içerisinde porno içerikli resim, yazı, video vb. barındıramaz. 

h) KULLANICI, Web Sitesi'ın en altında Eral Bilişim ’un telif vb. haklarını hatırlatıcı yazının bulunmasını (en fazla 10 punto büyüklüğünde) ve bu yazıya Eral Bilişim web sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder. 

i) Eral Bilişim , Web Sitesi ile ilgili değişiklikleri, gelişmeleri, yeni hizmet ve ürünleri hakkında açıklayıcı bilgileri Yönetim Panelleri aracılığıyla yapabilir.

j) KULLANICI, Eral Bilişim 'in sunduğu e-posta sunucudan ve hesaplarından kötü amaçlı ve spam mail gönderemez. Günde en fazla 200 adet e-posta gönderebileceğini kabul eder.
k) Eral Bilişim , KULLANICI'nın mail hesaplarını kötü amaçlı kullandığını ve spam mail gönderdiğini belirlemesi durumunda e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir.

Mücbir Sebepler
Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, donanımsal arızalar, Türk Telekom, diğer servis sağlayıcılar ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır.

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ
KULLANICI, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde Web Sitesi'ni yenilemez ve sözleşme feshedilmiş sayılır.


KULLANICININ Web Sitesi'ni sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti halinde Eral Bilişim sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler KULLANICIYA iade edilmeyecektir.

Eral Bilişim web sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitimine en az 5 ay kala Web Sitesi yönetim paneli başlangıç sayfasında kalan gün sayısı göstermeye başlar. Ayrıca Eral Bilişim e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili hatırlatma maili gönderir. Hatırlatma mailinin teknik aksaklıklar nedeniyle KULLANICI'ya ulaşmamış olmasından dolayı KULLANICI, Eral Bilişim 'dan hiç bir maddi (tazminat, zarar tazmini vb.) talepte bulunamaz.

8. CEZA
Bu sözleşme şartlarında olabilecek her türlü anlaşmazlıklarda İstanbul mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.

İşbu sözleşme verilen hizmetin başlamasıyla geçerlilik kazanır.